Search
Close this search box.
Available 24 Hours
(212) 514 - 5100
CALL US 24/7
Home » Wypadki Motocyklowe » Wypadek Motocyklisty

Wypadek Motocyklisty

Home » Wypadki Motocyklowe » Wypadek Motocyklisty
Wypadek Motocyklisty

Niedawno, po rozprawie prowadzonej przez inną kancelarię prawną w powiecie Westchester, ława przysięgłych przyznała odszkodowanie dla poszkodowanego motocyklisty, ktoremu zdarzyl sie wypadek. Niestety, odszkodowanie było zdecydowanie za niskie. Dlaczego? Wniesienie pozwu i rozpoczęcie procesu sądowego są właściwym wyborem, pod warunkiem, że wybraliśmy do tego celu właściwego adwokata.

Kiedy zdarzyl sie wypadek motocyklisty, poszukiwał on reprezentacji prawnej w związku z obrażeniami jakie w nim odniósł. Jego adwokat zdecydował się na rozprawę. Rozprawy tego rodzaju mają „dwuczłonowy” przebieg. Oznacza to, że ława przysięgłych najpierw rozpatruje okoliczności wypadku (kto był odpowiedzialny za jego spowodowanie), bez informacji na temat obrażeń stron. Ta praktyka jest bardzo powszechna i jest typowa dla większości rozpraw w na obszarze Nowego Jorku.

W części rozprawy poświęconej odpowiedzialności cywilnej, ława przysięgłych uznała, że strona pozwana jest odpowiedzialna za wypadek w 45%. Oznacza to, że osoba poszkodowana, określana powodem, była odpowiedzialna w 55%. W Nowym Jorku, nawet jeżeli powód ponosi większoć winy, ciągle ma prawo do tej części odszkodowania, które redukowane jest o procent jego odpowiedzialności. Na przykład, jeżeli powyżej wspomnianemu powodowi przyznanoby 1,000,000 dolarów odszkodowania, otrzymałby tylko 450,000, gdyż strona pozwana była odpowiedzialna tylko w 45%. (1,000,000 x 0.45 = 450,000).

 

Obrażenia i leczenie

Po orzeczeniu odpowiedzialności cywilnej za wypadek, ława przysięgłych przeszła do części rozprawy dotyczącej oceny obrażeń jakich doznał poszkodowany. Jest to część najczęściej nazywana „odszkodowawczą”. W tej części przysięgli wysłuchali zeznań chirurga strony poszkodowanej oraz lekarzy powołanych przez obronę. Bezspornym było, że powód doznał częściowego złamania kości strzałkowej w okolicach lewej kostki. Złamanie wymagało skomplikowanej operacji, w czasie której lekarze zainstalowali metalową płytkę za pomocą kilku śrub. Nieszczęśliwie dla poszkodowanego, zareagował on źle na narkozę i musiał natychmiast przejść drugi zabieg, mający złagodzić miażdżące bóle głowy.

Po następnej operacji, poszkodowany ciągle miał pewne dolegliwości, a dokładniej trudności w bieganiu i szybkim chodzeniu.

 

Wypadek motocyklisty – apelacja od wyroku niższej instancji

Pomimo tego strasznego wypadku i zagrażających życiu operacji, ława przysięgłych przynała powodowi tylko 162,500 dolarów za cierpienie i ból doznane do momentu tego wyroku i 67,500 za cierpienie i ból do końca życia. Adwokat poszkodowanego złożył odwołanie jednak, Sąd Apelacyjny podtrzymał werdykt ławy przysięgłych, co znaczy, iż orzeczenie zostało utrzymane w mocy i nie zmnieniono kwoty odszkodowania. Dlatego też, po wszystkich swoich cierpieniach, poszkodowany otrzymał jedynie 103, 500 (162,500 + 67,500 = 230,000; 230,000 x 0.45 = 103,500).

Bardzo rzadko zdarza się, aby Sąd Apelacyjny zmienił kwotę zasądzonego odszkodowania. Dlatego właśnie tak bardzo ważną kwestią jest wybór właściwego adwokata.

Dla kontrastu, porównamy niedawną sprawę wypadku motocyklowego zakończone przez The Platta Law Firm. Niedawno temu, po kilku dniach wyboru ławy przysięgłych, nasi adwokaci zakończyli ugodowo sporną kwestię odpowiedzialności również w sprawie wypadku motocyklowego. Motocyklista odniósł obrażenia barku wymagające operacji. Operacja była poważna, ale nie aż tak bardzo jak operacja powoda opisana powyżej. The Platta Law Firm była w stanie uzyskać odszkodowanie w wysokości 850,000 dolarów. Olbrzymia różnica. Mimo, że każda sprawa jest nieco inna, przykład pokazuje, że właściwe przygotowanie, umiejętności i doświadczenie mogą stanowić o wielkiej różnicy w wyniku procesu. Większość osób poszkodowanych ma zazwyczaj tylko jedną sprawę w swoim życiu i jedną szansę na uzyskanie godziwego odszkodowania. Dlatego dokonanie właściwych wyborów, miedzy innymi kiedy zdarzy sie wypadek motocyklisty, dotyczących kancelarii prawnej musi być zawsze dokonane bardzo rozważnie.