Search
Close this search box.
Available 24 Hours
(212) 514 - 5100
CALL US 24/7
Home » Wypadki Budowlane » Odszkodowania i Adwokat Wypadkowy

Odszkodowania i Adwokat Wypadkowy

Home » Wypadki Budowlane » Odszkodowania i Adwokat Wypadkowy
Odszkodowania i Adwokat Wypadkowy

Odszkodowania i Adwokat w przypadku spraw cywilnych to praktycznie jedno i to samo. Polski prawnik wypadkowy pomoże dochodzić naszych praw na drodze sądowej w zrozumiały dla nas sposób.

W niedawnej sprawie z wypadku budowlanego doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowania i adwokat miały kluczowy wpływ na jej pomyślne zakończenie. Właściciel budynku zatrudnił bowiem firmę kamieniarską do wykonania prac remontowych. Firma ta zatrudniła z kolei podwykonawcę zajmującego się produkcją elementów budowlanych takich jak parapety, ramy okienne oraz kamienie gzymsowe. Częścią pracy przy produkcji tych elementów było robienie pomiarów na terenie budowy, przed rozpoczęciem produkcji. Wszystkie te elementy były bowiem produkowane poza budową, w fabryce należącej do tego podwykonawcy.

Ochrona Prawna Pracowników Budowlanych a Odszkodowania i Adwokat

Prawo Pracy w Nowym Jorku chroni pracowników budowlanych przed ryzykiem związanym z pracą na wysokości, w tym upadkami z wysokości jak również obiektami spadającym na pracowników. Stanowi ono o bezwzględnej odpowiedzialności prawnej właściciela budynku oraz głównego wykonawcy za złamanie tego prawa. Nie ma znaczenia czy mieli oni kontrolę nad wykonywaną pracą. Jakakolwiek współodpowiedzialność pracownika nie może być brana pod uwagę. Dzięki temu prawo to jest bardzo przyjaznym dla poszkodowanych pracowników budowlanych. Niestety ma ono również ograniczenia. Poszkodowany musi bowiem wykazać, iż w momencie wypadku był zaangażowany w taki rodzaj pracy budowlanej, który jest chroniony przez Prawo Pracy. Przy walce o odszkodowanie w takich sprawach bardzo ważna są wcześniejsze udokumentowanie w danym typie wypadku odszkodowania i adwokat ktróry potrafi je udkumentować przed sądem w naszej sprawie.

Przy dokonywaniu pomiarów przed rozpoczęciem produkcji kamieni gzymsowych na dachu budynku, pracownik podwykonawcy spadł z dachu na taras, z wysokości około 10 do 12 stóp. W wyniku tego wypadku doznał uszkodzenia mózgu, które spowodowało całkowitą utratę pamięci. W momencie wypadku znajdował się on na zewnętrznej stronie dachu znajdującej się na czwartym piętrze poza tarasem. Na szczycie tego dachu znajdowało się pomieszczenie maszynowni budynku. Na tym poziomie dachu nie było zbudowanych żadnych zabezpieczeń, które mogłyby uchronić pracownika przed upadkiem z wysokości.

Poszkodowany pracownik wraz z małżonką potrzebowali pomocy prawnej. Odszkodowania i adwokat okazały się teraz kluczowymi zagadnieniami w ich trudnej sytuacji. W rezultacie złożono w ich imieniu pozew sądowy przeciwko właścicielowi budynku oraz głównemu wykonawcy. Po fazie przygotowawczej procesu, wszystkie strony złożyły wniosek do sędziego o rozstrzygnięcie odpowiedzialności cywilnej. Sędzia w swojej decyzji odrzucił pozew poszkodowanego pracownika i oddalił sprawę.

Apelacja od niekorzystnej decyzji sędziego

Poszkodowany złożył apelację od tej decyzji argumentując, iż w czasie wypadku wykonywał on pracę chronioną przepisami Prawa Pracy. Sąd apelacyjny przychylił się do jego argumentacji i zmienił decyzję sądu niższej instancji. Uznał, że poszkodowany udowodnił, iż doznał obrażeń ciała przez niedbałość właściciela, wykonawcy lub ich pośredników, oraz że w czasie wypadku wykonywał on jedną z prac chronionych tym właśnie prawem. Wcześniejszez doświadczenie w uzykaniu odszkowania i adwokat który nie ugiął się w walce o prawa klienta, stały się kluczem do wygrania tejże sprawy.

W tym przypadku sędziowie apelacyjni uznali, iż zadaniem firmy zatrudniającej poszkodowanego pracownika była produkcja elementów budowlanych, które później miały zostać użyte przy jego konstrukcji. Ponieważ częścią tej pracy było wchodzenie na dach budynku, aby dokonać pomiarów, poszkodowany pracownik wykonywał tzw. „chronione czynności” w rozumieniu przepisów Prawa Pracy.

Dodatkowo, sędziowie apelacyjni przyznali poszkodowanemu automatyczny wyrok na jego korzyść, jeśli chodzi o ustalenie odpowiedzialności za wypadek. Trzeba tu nadmienić, iż obaj pozwani zeznali, że na budowie nie było żadnych zabezpieczeń, które mogłyby uchronić tego pracownika przed wypadkiem. W związku z tymi zeznaniami pracownik udowodnił, iż naruszono w jego przypadku przepisy Prawa Pracy. Te zaniedbania stały się w efekcie bezpośrednią przyczyną jego wypadku.

Sąd Apelacyjny uznał również firmę kamieniarską za głównego wykonawcę lub przedstawiciela właściciela budynku, ponieważ miała ona prawo nadzorować i kontrolować poszczególne prace wykonywane przez poszkodowanego w momencie wypadku. Po tej decyzji sprawa została skierowana na proces o ustalenie wysokości odszkodowania i adwokat i tym razem pomógł rodzinie wrócić do normalnego życia.