Search
Close this search box.
Available 24 Hours
(212) 514 - 5100
CALL US 24/7
Home » Swiadczenia Pracownicze » Wypadek w Pracy a Odszkodowanie

Wypadek w Pracy a Odszkodowanie

Home » Swiadczenia Pracownicze » Wypadek w Pracy a Odszkodowanie
Wypadek w Pracy a Odszkodowanie

Jesli zdarzy sie wypadek w trakcie wykonywania pracy (a czesto takze w drodze do pracy), to zazwyczaj przysluguje odszkodowanie. Workers Compensation jest roszczeniem ubezpieczeniowym­, które zapewnia świadczenia medyczne i utracone wynagrodzenie dla poszkodowanego i niezdolnego do wykonywania obowiązków pracownika. W przeciwieństwie do postępowania cywilnego, mającego na celu uzyskanie odszkodowania za doznane obrażenia ciała oraz straty ekonomiczne, sprawy worker’s compensation koncentrują się wyłącznie na zapewnieniu zwrotu straconych zarobków oraz pokryciu świadczeń medycznych. Ponieważ worker’s compensation jest roszczeniem ubezpieczeniowym, pracodawcy są w nim reprezentowani przez swoich ubezpieczycieli. Każdy pracownik, niezależnie od statusu imigracyjnego jest objęty stanowym lub federalnym prawem worker’s compensation.

Jeżeli poszkodowany pracownik zdecyduje się na pobieranie świadczeń worker’s compensation w odpowiedzi na wypadek, ktory wydarzyl sie w pracy, to oznacza to, że pracownik nie będzie mógł wszcząć procesu cywilnego przeciwko pracodawcy, a w konsekwnecji, nie bedzie ubiegac sie o odszkodowanie od niego. Poszkodowany może jednak pozwać sądownie innych “sprawców” wypadku. Moga to byc właściciele gruntow budowy czy też główni wykonawcy. Rownoczesnie mozna utrzymac roszczenie ubezpieczeniowe przeciwko swojemu pracodawcy.

Przykładem może być przpadek pracownika budowlanego, który w trakcie zatrudnienia spadł z rusztowania. Ma on prawo do świadczeń worker’s compensation od swego pracodawcy. Jednocześnie może wnieść powództwo cywilne przeciwko firmie stawiającej rusztowania, w sądzie cywilnym.

 

Proces o odszkodowanie za wypadek w pracy

Formalnie proces odszkodowania w Worker’s Compensation Board rozpoczyna się, gdy pracownik dozna obrażeń związanych z pracą. Uraz związany z pracą może wystąpić w wyniku faktycznego wypadku. Na przykład moze do niego dojsc na budowie – pracownik ucierpiał po poślizgnięciu się i upadku na stanowisku pracy. Moze tez byc wynikiem powtarzającego się stresu fizycznego – na przykład u pracownika pralni, który odczuwa chroniczny ból na ramionach w powodu ciągłego podnoszenia worków z praniem. Innymi słowy, pracownik musi być zaangażowany w działalność związaną z pracą lub wykonywać ją na żądanie swojego pracodawcy, w trakcie kiedy doznaje uszkodzeń ciała.

Poszkodowany pracownik po wykryciu urazu związanego z pracą, zazwyczaj umowi sobie wizyte u lekarza – specjalisty lub pojedzie na pogotowie. Wielu prawników wyśle również ​​swoich klientów na badanie do licencjonowanych i uprawnionych przez Workers Compensation lekarzy. Sa to medycy przestrzegający szczegółowych zasad dotyczących przygotowywanych raportów medycznych. Raporty te muszą zawierać trzy informacje:

1) historię wypadku w pracy,

2) komentarz na temat stopnia niepełnosprawności pracownika oraz

3) stwierdzenie, że uraz jest związany z zatrudnieniem.

Im wcześniej pracownik uzyska dokumentację medyczną zgodną z zasadami worker’s compensation, tym szybciej może on otrzymać utracone wynagrodzenie. Ważne jest również, aby pracownik poinformował lekarzy o swoich wcześniejszych wypadkach lub leczeniu, które mogą dotyczyć tych samych uszkodzonych części ciała. Za wcześniejsze leczenie uważa się testy diagnostyczne, takie jak rezonans magnetyczny lub zdjęcia rentgenowskie, wizyty u fizjoterapeuty, lekarzy, w szpitalu, lub zastrzyki. Brak ujawnienia wcześniejszego leczenia może poważnie zaszkodzić roszczeniu o świadczenia worker’s compensation.

Oprócz sporządzania raportów medycznych strona poszkodowana musi także przedstawić informacje o świadkach wypadku oraz dokumentację płac. Nazwiska świadków mają kluczowe znaczenie we wczesnym etapie składania wniosku o świadczenia worker’s compensation. Osoby te mogą potwierdzić zaistniały wypadek, w przypadku, kiedy pracodawca udawałby, iż nie miał on miejsca.

 

Rekompensata za wypadek

W ramach odszkodowania pracownik ma prawo jedynie do dwóch trzecich (2/3) wynagrodzenia otrzymywanego przed wypadkiem. Oznacza to, że jeśli pracownik zarabiał 1000,00 USD tygodniowo w momencie wypadku, otrzyma on rekompensatę w wysokości maksymalnie 666.00 USD tygodniowo z tytułu odszkodowania worker’s compensation. Ważne jest dokładne ustalenie wynagrodzenia pracownika na wczesnym etapie roszczenia, ponieważ nieprawidłowe obliczenie może doprowadzić do wielomiesięcznych sporów sądowych. Oprócz dokumentacji płacowej, stawka z tytułu strat wynagrodzeń zależy również od dostępnych raportów medycznych. Po udokumentowaniu szkody przez lekarza i przedłożeniu jej w sądzie, ubezpieczyciel będzie miał możliwość zaakceptowania lub odrzucenia roszczenia.

Jeśli pracodawca zaakceptuje roszczenie, leczenie obrażeń zostanie natychmiast zatwierdzone i pracownik zacznie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu poniesionych strat. Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi spełnienia roszczeń, nastąpi proces z udziałem sędziego. Po ustaleniu terminu rozprawy, ubezpieczyciel będzie miał możliwość przedstawienia niezależnego eksperta medycznego (IME) w celu zbadania poszkodowanego pracownika i uzyskania jego wcześniejszej historii medycznej. Jeżeli poszkodowanemu uda się udowodnić rację, a takze bedzie on będzie nadal pozostawał bez pracy w wyniku urazow, ktore spowodowal wypadek, sędzia z Workers Compensation wyda orzeczenie o odszkodowanie z tytułu utraty wynagrodzeń i jego wysokosci.