Search
Close this search box.
Available 24 Hours
(212) 514 - 5100
CALL US 24/7
Home » Wypadki Budowlane » Polski Adwokat – Nowy Jork

Polski Adwokat – Nowy Jork

Home » Wypadki Budowlane » Polski Adwokat – Nowy Jork
Polski Adwokat – Nowy Jork

Polski adwokat w mieście Nowy Jork przestrzega, jak uniknąć wypadków na budowie.  Bez wątpienia najczęstszymi przyczynami obrażeń pracowników na placu budowy jest upadek.   Przyczyny upadków są różne – są to upadki z drabiny, rusztowania lub wypadnięcia przez odsłonięte otwory.  Aby uniknąć upadków na budowie, podejmowane są różne środki bezpieczeństwa.  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w miejscach pracy może spoczywać na różnych osobach. Odpowiedzialni moga byc nadzorcy generalnego wykonawcy, kierownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na miejscu pracy lub nadzorcy odpowiedzialni za różne transakcje na miejscu.  Jeśli którakolwiek z tych osób nie wywiąże się ze swojego obowiązku zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa na placu budowy, wypadki są niefortunną konsekwencją.

Jeśli doznałeś obrażeń po upadku na budowie w mieście lub stanie Nowy Jork, to doświadczony polski adwokat z kancelarii The Platta Law Firm poprowadzi z sukcesem Twoją sprawą cywilną.

 

Prawo Pracy w stanie Nowy Jork- § 240(1)

Aby uchronić pracownika od upadku na placu budowy, podejmowane są rozne środki bezpieczeństwa. Musza one byc zgodne z przepisami i regulacjami miasta lub stanu Nowy Jork.  Mogą one obejmować założenia takie jak: umieszczenie drabiny na stabilnych, równych powierzchniach, wyposażajac je w gumowe nóżki lub powierzchnie antypoślizgowe. Ponadto, drabiny muszą być przymocowane do każdej powierzchni, o którą się opierają. Rusztowania są wyposażone w barierki ochronne i deski-bortnice, aby zapobiec wypadnięciu pracownika z platformy.  Otwory niezabezpieczone powinny być otoczone barykadami lub powinny mieć przymocowane do nich pokrywy drewniane, aby zapobiec wpadnięciu przez nie pracowników.  Jednak zbyt często urządzenia zabezpieczające są pomijane, a pracownik otrzymuje uszkodzoną lub starą drabinę, lub rusztowanie ze zużytymi częściami.

W niedawnym wypadku, pracownik został ranny podczas pracy na 10-stopowej drabinie, która nagle się przesunęła i przewróciła. Spowodowalo to upadek robotnika na ziemię.  Drabina, której używał nie była bezpieczna, ponieważ nie było użytego żadnego środka zabezpieczającego przed jej upadkiem. Po zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie, pracownik poprosił sąd, aby uznać właściciela budynku odpowiedzialnym na podstawie Prawa Pracy § 240(1). Prawo Pracy obowiązujace w stanie Nowy Jork chroni pracowników. Wymaga od właścicieli budynków i generalnych wykonawców dostarczenia urządzeń zabezpieczających, które zapobiegają obrażeniom związanym z pracą na wysokości.  Pracownicy są chronieni na mocy tego prawa, gdy spadają z wysokości podczas pracy przy użyciu nieodpowiednich urządzeń zabezpieczających lub gdy są zranieni lub trafieni spadającym przedmiotem, który wymagał zabezpieczenia.

 

Polski Adwokat w stanie Nowy Jork – pomoc przy wypadkach na budowie

W tym przypadku, prawnicy właściciela budynku twierdzili, że statut nie ma zastosowania. Argumentowali to faktem, że pracownik zdecydował się na korzystanie z drabiny, która nie była bezpieczna.   Drabina, z której korzystał pracownik, była tylko jednym segmentem całej drabiny przedłużającej.  Właściciel twierdził, że pracownik decydujący się na użycie tej drabiny, zamiast dostępnej innej całej drabiny znajdującej się na miejscu, był jedyną bezpośrednią przyczyną wypadku.  Jednakze, w odpowiedzi poszkodowany wykazał, iż inni pracownicy również używali tejże drabiny. Wskazal tez, że była ona ustawiona przez innego pracownika na placu budowy.

Sąd apelacyjny zgodził się z pracownikiem i uznał właściciela budynku odpowiedzialnym za obrażenia pracownika w wyniku naruszenia Prawa Pracy §240(1).  Dowody wykazały, iż nikt pracownikowi nie powiedział, aby nie korzystał z drabiny, na której pracował, gdy upadł.  Jeśli na placu budowy były lepsze urządzenia zabezpieczające, właściciel był odpowiedzialny za poinstruowanie pracownika, aby używał tych innych urządzeń.  Przez to, że właściciel nie wywiązał się z tego obowiązku, sąd uznał go za odpowiedzialnego obrażeń pracownika.

Ten przypadek pokazuje, jak ważnym jest, aby mieć odpowiednie urządzenia zabezpieczające na placach budowy, tak aby chronić pracowników przed upadkami.  Jeśli pracujesz na placu budowy, gdzie urządzenia zabezpieczające są stare, złamane lub maja zużyte części, jest całkiem prawdopodobne, iż możesz doznać obrażeń na skutek wypadku. Dlatego właśnie na podstawie Prawa Pracy miasta i stanu Nowy Jork polski adwokat z Kancelarii The Platta Law Firm może skutecznie chronić pracowników budowlanych i dopilnować aby właściciel budynku i  generalny wykonawca zostali pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej  za obrażenia pracownika, gdy nie zapewniają mu odpowiednich urządzeń bezpieczeństwa.