Search
Close this search box.
Available 24 Hours
(212) 514 - 5100
CALL US 24/7
Home » Wypadki w Metrze » Metro Wypadek – Nowy Jork

Metro Wypadek – Nowy Jork

Home » Wypadki w Metrze » Metro Wypadek – Nowy Jork
Metro Wypadek - Nowy Jork

Metro w mieście Nowy Jork to miejsce, gdzie o wypadek nietrudno. W niedawnej sprawie, użytkownik metra doznał obrażeń schodząc po schodach stacji metra. Poślizgnął się on na porzuconej karcie MetroCard leżącej na schodach i doznał poważnego złamania nogi, wymagającego interwencji chirurgicznej.

Metro – glowny srodek transportu w miescie Nowy Jork

Metro w Nowym Jorku czasami może być niebezpieczne i wypadek, taki jak poślizgniecie lub potkniecie się, może się zdarzyć. W takiej sytuacji podmiot odpowiedzialny za sprzątanie pomieszczeń musi udowodnić, że zostało zrobione wszystko, co jest od niego wymagane. Inaczej, nie będzie mógł twierdzić, że nie ponosi odpowiedzialności za wypadek.

Poszkodowany podróżny pozwał Zarząd Transportu Miejskiego miasta Nowy Jork twierdząc, że obecność porzuconych biletów MetroCard na stacji metra była permanentną i nigdy nie rozwiązaną sytuacją. W odpowiedzi przedstawiciel Zarządu Transportu Miejskiego stwierdził, że podmiot odpowiedzialny za sprzątanie stacji metra przestrzegał regularnego harmonogramu sprzątania stacji i z tego powodu nie ponosi odpowiedzialności za odniesione obrażenia.

Strona poszkodowana zakwestionowała stanowisko Zarządu Transportu Miejskiego. Osoba sprzątająca stację metra zeznała bowiem, że porzucone karty były stałym elementem wyglądu schodów i wymagały nieustannego sprzątania. Dodatkowo stwierdziła ona, że nie zawsze przestrzegała pisemnego harmonogramu sprzątania i że owo zaniedbanie obejmowało również datę wypadku. Osoba sprzątająca nie była także w stanie stwierdzić, kiedy po raz ostatni przed wypadkiem schody były sprawdzane lub sprzątane.

Po zakończeniu fazy przed procesowej prawnicy Zarządu Transportu Miejskiego wystąpili do sądu z wnioskiem o oddalenie pozwu poszkodowanego podróżnego. Stwierdzili oni, że pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie stacji metra nie zostali powiadomieni o porzuconych na schodach kartach i dlatego nie mieli wystarczająco dużo czasu, aby przed wypadkiem je posprzątać. Dodatkowym argumentem było stwierdzenie, że pracowników odpowiedzialnych za sprzątanie stacji metra obowiązuje odpowiedni harmonogram, który obejmuje regularne kontrole stacji i sprzątanie wszystkich znalezionych w tym czasie śmieci.

Metro w Nowym Jorku – kto ponosi odpowiedzialnosc za wypadek?

Sąd niższej instancji zgodził się z argumentacją prawników Zarządu Transportu Miejskiego i oddalił sprawę. Po odwołaniu się poszkodowanego, sąd apelacyjny odrzucił decyzję sądu pierwszej instancji i pozwolił na kontynuację procesu cywilnego.

W Nowym Jorku właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za utrzymanie i kontrolę pomieszczeń, czyli w tym przypadku stacji metra. Musi on również wykazać, że nie otrzymał wcześniejszego powiadomienia o zagrożeniu, które mogło spowodować obrażenia ciała. Może to być tzw. powiadomienie faktyczne – na przykład zauważony przez pracownika uszkodzony schodek lub uszkodzona poręcz na stacji metra. Może to być również tzw. powiadomienie konstruktywne. Oznacza to, ze stan zagrożenia istniał wystarczająco długo, aby osoba odpowiedzialna za kontrolę pomieszczeń zauważyła go i dokonała naprawy.

W takim przypadku Zarząd Transportu Miejskiego był zobowiązane do wykazania, że ​​przestrzegane były prawidłowe procedury sprzątania w dniu wypadku. Oznacza to potwierdzenie  kiedy po raz ostatni sprawdzane lub sprzątane były schody stacji. Dodatkowo, musiano udowodnic czy podczas tej kontroli były znalezione jakieś porzucone karty przejazdu lub inne śmieci.

W tej sprawie poszkodowany podróżny był w stanie cofnąć decyzję sądu pierwszej instancji. Sąd apelacyjny zgodził się ze stroną poszkodowaną, że Zarząd Transportu Miejskiego nie było w stanie udowodnić braku powiadomienia o porzuconych na schodach kartach metra. Czyniąc to, sąd apelacyjny uwzględnił zeznania osoby sprzątającej stację metra, która zeznała, że otrzymała odpowiednią instrukcję sprzątania i pisemny harmonogram. To potwierdziło, że Zarządu Transportu Miejskiego miało w swoich procedurach punkt dotyczący sprzątania i usuwania porzuconych na schodach kart metra. Osoba sprzątająca przyznała również, że ​​nie pamięta, czy przestrzegała harmonogramu sprzątania w dniu wypadku. Ponadto, nie była w stanie stwierdzić, kiedy ostatni raz sprzątała lub sprawdzała schody metra przed wypadkiem.

Badanie miejsca, gdzie zdarzyl sie wypadek

Na podstawie braku wiedzy osoby sprzątającej o tym, czy zastosowała się ona do procedur sprzątania, sąd apelacyjny stwierdził, że Zarząd Transportu Miejskiego nie udowodniło przestrzegania harmonogram sprzątania i usuwania problemu porzuconych kart.

Przypadek ten pokazuje, że właściciel nieruchomości odpowiedzialny za utrzymanie budynku lub przestrzeni publicznej musi mieć takich pracowników, którzy przestrzegają instrukcji i harmonogramu. W przypadku poślizgnięcia się i upadku na śmieciach lub innej zaniedbanej powierzchni ważne jest, aby jak najszybciej skontaktować się z prawnikiem. Nasi detektywi mogą natychmiast udać się na miejsce wypadku i porozmawiać ze wszystkimi świadkami lub pracownikami, którzy zaobserwowali niebezpieczne warunki. Badając tak szybko miejsce, gdzie zdarzył się wypadek możemy udowodnić, że warunki w metro w mieście Nowy Jork były niebezpieczne, a właściciel/ osoba odpowiedzialna była, a przynajmniej powinna być ich świadomy.