Search
Close this search box.
Available 24 Hours
(212) 514 - 5100
CALL US 24/7
Home » Wypadki Budowlane » Apelacja w procesach wypadkowych

Apelacja w procesach wypadkowych

Home » Wypadki Budowlane » Apelacja w procesach wypadkowych
Apelacja w procesach wypadkowych

Apelacja w sprawach wypadkowych jest czymś bardzo normalnym. Częstokroć jest ona składana przez stronę pozwaną i używana jako taktyka do opóźniania sprawy. Czasami służy ona również obronie osób poszkodowanych w wypadkach. Tak też było w sprawie pracownika budowlanego który doznał obrażeń ciała w trakcie wykonywania prac renowacyjnych w szkole. Podczas pracy na rusztowaniu, platforma na której stał runęła na ziemię a on sam spadł z dużej wysokości i doznał obrażeń. W wyniku tego wypadku skierował on pozew do sądu przeciwko właścicielowi budowy, domagając się odszkodowania za doznane obrażenia ciała oraz straty ekonomiczne.

Prawo Pracy w Nowym Jorku

Apelacja w sprawach o wypadki budowlane pomaga w zdefiniowaniu Prawa Pracy. Stanowi ono o ochronie prawnej pracowników budowlanych, kiedy doznają obrażeń ciała na skutek upadku z wysokości lub uderzenia przedmiotem, który spadł z wysokości. Stanowi ono, iż właściciele obszaru budowy oraz główny wykonawca prac budowlanych są odpowiedzialni za wszelkie skutki wypadku. Nie ma znaczenia czy kontrolowali oni pracę, która była wykonywana w czasie wypadku. Jakakolwiek częściowa wina poszkodowanego pracownika nie może być brana pod uwagę, co czyni ten artykuł bardzo przyjazny dla poszkodowanych osób. Jednakże są oczywiście pewne granice tej ochrony. Pracownik musi bowiem udowodnić, że w momencie wypadku wykonywał jedną z czynności budowlanych chronionych tymże prawem.

W przypadku tego pracownika,zaraz po fazie rozpoznawczej postępowania, został złożony wniosek o automatyczne uznanie pozwanych winnymi spowodowania wypadku. Stał się on później przyczyną apelacji. Jako podstawę tego wniosku wniesiono dowody na to, iż rusztowanie runęło bez żadnego powodu, w czasie, kiedy poszkodowany pracownik na nim przebywał.

Właściciel budowy bronił się argumentując, iż to pracownik był całkowicie odpowiedzialny za spowodowanie tego wypadku, ponieważ nie użył on klipsów do zabezpieczenia platformy rusztowania. W wyniku tego argumentu, sędzia oddalił wniosek poszkodowanego robotnika i skierował sprawę na proces z ławnikami. Apelacja stała się jedyną alternatywą dla rannego pracownika.

Apelacja a rozstrzygnięcie sprawy

Sędziowie apelacyjni przychylili się do argumentacji pracownika i uchylili wcześniejszą decyzję sędziego niższej instancji. Uznali oni ponadto, iż Prawo Pracy nakłada nieusuwalny obowiązek na właścicieli budowy. Muszą oni dostarczyć rusztowania które umożliwią w bezpieczny sposób wykonywanie prac na wysokościach przez wszystkich pracowników. Upadek rusztowania w omawianym wypadku wytworzyło domniemanie prawne, że rusztowanie nie zabezpieczyło w odpowiedni sposób poszkodowanego pracownika. Ponieważ pracownik wykonywał prace chronione przepisem Prawa Pracy, jego argumentacja dotycząca wypadku okazała się wystarczającą do uznania pozwanych winnymi.

Sędziowie uznali również w apelacji, iż prawnicy właściciela budowy nie byli w stanie stworzyć jakiejkolwiek wątpliwości prawnej. Jakakolwiek wina pracownika nie jest bowiem wystarczającą obroną w sprawach wypadkowych w których obowiązuję prawo pracy. Jedynie w przypadku, kiedy całkowita wina za spowodowanie wypadku spoczywa na pracowniku, właściciel budowy może wyjść z takiego wypadku obronną ręką.

Argument apelacyjny

W tej sprawie argument właściciela budowy na apelacji, iż poszkodowany pracownik był wyłącznym sprawcą wypadku, był nieprzekonywujący dla sędziów apelacyjnych. Właściciel budowy dostarczył jedynie oświadczenie przełożonego poszkodowanego pracownika, w którym stwierdzono, iż klipsy tego rodzaju nie były dostępne na budowie. To oświadczenie sporządzone byo 2,5 roku po wypadku. Nie precyzowało również jakiego rodzaju poszukiwania były zrobione, aby określić czy tego rodzaju klipsy były dostępne czy też nie. Dodatkowo brak tych klipsów nie był zaznaczony w żadnym z trzech oddzielnych raportów sporządzonych przez tego przełożonego w ciągu kilku dni po tym wypadku.

Sędziowie apelacyjni uznali również stwierdzenie przełożonego, że „gdyby klipsy zostały użyte to platforma by nie spadła” oraz że „platforma była niewłaściwie ustawiona na rusztowaniu”, za niewystarczające.

W związku z tym sąd apelacyjny zmienił decyzję sędziego niższej instancji i zatwierdził wniosek poszkodowanego o automatyczne uznanie właściciela budowy winnym spowodowania tego wypadku. Na tej podstawie skierowano tą sprawę do rozstrzygnięcia przez ławników, ale wyłącznie jeśli chodzi o wysokość wygranej. W ten sposób apelacja, jako nartzędzie walki sądowej, znacząco pomogła w osiągnięciu pozytywnego wyniku w tej sprawie. Prawnicy z The Platta Law Firm posiadają ogromne doświadczenie w kwestiach związanych z apelacjami w sprawach wypadkowych. Służymy Państwu pomocą w każdej sprawie.