TapZadzwoń! DirectionsDojazd

Dlaczego The Platta Law Firm?

Wiele kancelarii prawnych chwali się wielkimi wygranymi otrzymanymi w wyniku zawartej ugody z pozwanym. Mało która może jednak poszczycić się doprowadzeniem do zmiany obowiązującego w całym stanie prawa. Nasza kancelaria dokonała tego w 2011 roku.

W tym roku, nasza firma podjęła się walki o sprawę pana Wilińskiego (Wilinski v. 334 East 92nd Housing Development Fund Corp.), we wszystkich instancjach sądowych. Ostatecznie sprawa trafiła na wokandę najwyższego sądu w stanie Nowy Jork (Court of Appeals). Nasza skuteczna apelacja doprowadziła do ustanowienia nowego precedensu w prawie, który umożliwił pracownikom budowlanym ubieganie się o odszkodowania za obrażenia doznane w wypadkach budowlanych, które wcześniej nie były objęte ochroną prawną w stanie Nowy Jork. W sprawie pana Wilińskiego, udało nam się rozszerzyć zakres zagrożeń budowlanych chronionych przez prawo, dzięki czemu znacznie większa liczba pracowników budowlanych może otrzymać odszkodowanie za obrażenia i straty ekonomiczne wynikjące z wypadków.

Dziś inne kancelarie prawne wnosząc o odszkodowania dla swoich klientów powołują się na nasz precedens prawny ze sprawy pana Wilińskiego. Tym firmom mówię: "proszę bardzo i ... nie ma za co"! Na sukces odniesiony w sprawie Pana Wilińskiego złożyło się kilka czynników: (1) odwaga i wytrwałość w walce do samego końca o dobro klienta, podczas której nie zgodziliśmy się na niskie kwoty proponowane przez drugą stronę w celu zawarcia ugody, (2) pełna świadomość naszej silnej argumentacji prawnej i wiara, że sprawa jest do wygrania, oraz (3) współczucie dla naszego klienta i chęć udzielania mu pomocy w uzyskaniu wynagrodzenia za doznane krzywdy.

Nasze wygrane znalazły się w zaszczytnych rankingach najwyższych odszkodowań przygotowywanych przez "Top New York Verdicts"™, oraz "Top New York Settlements"™. Za doskonałe wyniki w prowadzonych sprawach znaleźliśmy się w rankingu "Super Lawyers"™, czyli najwybitniejszych prawników w metropolii Nowy Jork. W 2015 roku, nasza kancelaria została nominowana przez American Institute of Personal Injury Attorneys™ do nagrody „10 najlepszych” firm prawniczych reprezentujących osoby poszkodowane w wypadkach.

Jestem niezwykle dumny z naszych osiągnięć które najlepiej świadczą o sukcesie naszych klientów. W The Platta Law Firm każda sprawa jest traktowana indywidualnie i szczególnie. To my zmieniamy prawo na lepsze i wygrywamy duże sprawy, jednocześnie dbając o bezpośredni kontakt z naszymi klientami.

Jeżeli zostali Państwo poszkodowani w wypadku, to zapraszamy do naszej kancelarii na bezpłatną poradę prawną. 

Z wyrazami szacunku,

Slawek W. Platta, Esq.

video
Najnowsze video
 

NYC Personal Injury Lawyer – The Platta Law Firm

Hi, You may just browsing, but we are avaiable to answer Your questions...

Start chat No, thanks
© 2014 "The Platta Law Firm, PLLC" | All right reserved