Search
Close this search box.
Available 24 Hours
(212) 514 - 5100
CALL US 24/7
Home » Swiadczenia Pracownicze » Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Home » Swiadczenia Pracownicze » Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Wiele wpływa na odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z tytułu ubezpieczenia pracowniczego w Nowym Jorku (Workers’ Compensation). Aby otrzymać maksymalną rekompensatę za obrażenia odniesione w pracy, należy zrozumieć cztery najbardziej istotne elementy.

1. Głównym celem ubezpieczyciela rozpatrującego roszczenie o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jest minimalizacja kosztów. Poszkodowany pracownik musi zrozumieć, że żadne działania podjęte przez firmę ubezpieczeniową nie mają na względzie jego najlepszych interesów. Celem ubezpieczalni jest utrzymanie kosztów rekompensaty utraconych zarobków i opieki medycznej na tak niskim poziomie jak to tylko możliwe. Wielu poszkodowanych samodzielnie zajmujących się sprawą ich odszkodowania, błędnie ufa lekarzom i likwidatorom szkód pracującym dla ubezpieczalni. Osoby te starają się tylko w najszybszy i najtańszy sposób zamknąć postępowanie roszczeniowe. Osoba poszkodowana powinna zawsze poradzić się adwokata przed podjęciem decyzji. Jest to szczegolnie istotne jeżeli ma ona dotyczyć oferty polubownego zamknięcia roszczenia lub wyboru metod leczenia.

2. Poszkodowana musi wiedzieć, że ma prawo do rozpatrzenia sprawy przez sędziego. Gdy wniosek o zatwierdzenie określonego leczenia zostanie odrzucony, pracownik ma prawo do odwołania przed sędzią. Decyduje on później rowniez o odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu. Wniosek o spotkanie z sędzią, wraz z odpowiednimi dokumentami, musi zostać złożony do Rady Ubezpieczeń Pracowniczych w ciągu określonego czasu. Ponadto, sędzia może nakazać stronom podjęcie odpowiednich działań. Moga to byc przesłuchania pod przysięgą lekarzy, o potrzebie wnioskowanego leczenia lub o stopniu inwalidztwa aplikanta, zanim wyda ostateczne orzeczenie.  W takich sytuacjach, adwokat znający prawo ubezpieczeń pracowniczych, wytyczne dotyczące leczenia (MTG) dla roszczeń pracowniczych i procedury postępowania przed Radą Ubezpieczeń Pracowniczych, jest nieocenioną pomocą w uzyskaniu przychylnego orzeczenia.

Sposoby polubownego zamkniecia sprawy o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

3. Istnieją różne sposoby polubownego zamknięcia postępowania roszczeniowego. Osoba poszkodowana ma możliwość dokonania wyboru. Roszczenie może zostać zaspokojone w całości lub częściowo. Gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że poszkodowany będzie potrzebować dalszego leczenia w przyszłości, można polubownie zamknąć roszczenie, co do utraconych zarobków. W takiej sytuacji, mozna pozostawiac otwartą część roszczenia związanego z leczeniem. Jednakze, zanim pracownik podejmie decyzję o polubownym zaspokojeniu roszczenia, powinien skontaktować się z adwokatem znającym wszystkie ich formy, w celu rozpatrzenia, jaka struktura polubownego zamknięcia roszczenia będzie dla poszkodowanego i jego rodziny najkorzystniejsza.

4. W końcu, poszkodowany musi skontaktować się z adwokatem, aby sprawdzić, czy ktokolwiek oprócz jego pracodawcy jest odpowiedzialny za wypadek i spowodowane obrażenia. Według prawa Nowego Jorku, poszkodowany pracownik ogólnie nie może wystąpić z pozwem przeciwko pracodawcy, niezależnie od tego czy zaniedbanie pracodawcy przyczyniło się do wypadku. Alternatywą jest wniesienie roszczenia z tytułu ubezpieczenia pracowniczego. Jednakże, jeżeli osoby trzecie, takie jak właściciel budynku, generalny wykonawca lub podwykonawca są odpowiedzialni za obrażenia, poszkodowany może jednocześnie wnieść roszczenie z tytułu ubezpieczenia pracowniczego przeciwko pracodawcy i pozew sądowy przeciwko stronom trzecim. W wielu przypadkach, pozwanie strony trzeciej może zaowocować rekompensatą znacznie przewyższająca odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Osoba poszkodowana powinna zawsze skonsultować się z adwokatami kancelarii The Platta Law Firm, biegłymi zarówno w walace o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu jak i w przepisach o postępowaniu sądowym w następstwie wypadków, w celu rozważenia wszystkich możliwych opcji prowadzenia sprawy.