TapZadzwoń! DirectionsDojazd

Honorarium Adwokackie

Honorarium adwokackie jest regulowane kontraktem pomiędzy klientem a kancelarią prawną. Mówiąc najprościej, kancelaria nie uzyskuje żadnego honorarium (prawnik nie będzie opłacony za swoją pracę) jeśli nie wygra sprawy, czy to poprzez ugodę, czy też przez wyrok sądowy.

Dodatkowo, wszystkie koszty prowadzenia sprawy są pokrywane z góry przez kancelarię. Są one zwracane kancelarii na końcu sprawy z wygranej klienta, po odliczeniu honorarium prawnego.  

W Nowym Jorku procentowe honorarium adwokackie regulowane jest artykułami 474 oraz 474-a KodeksuPrawa Sądowego oraz artykułem 1022.31, sekcja 22 Kodeksu Zasad i Regulacji Stanu Nowy Jork.

Kancelaria prawna mecenasa Platty stosuje wszystkie zasady wyznaczone przez powyższe przepisy.

We wszystkich sprawach (wypadki budowlane, samochodowe oraz na posesjach), poza błędami lekarskimi, nasza kancelaria jest uprawniona do 33,3% kwoty wygranej brutto. Honararium to jest otrzymane przez nas na końcu sprawy, wraz z wypłatą odszkodowania klienta.

Aby wyjaśnić to lepiej to posłużmy się przykładem. Załóżmy że całkowita wygrana wyniosła $9,000,000.00, koszty prawne wyniosły $100,000 a kwota zadłużenia klienta (workers’ compensation, itd) wyniosła $100,000 również.

Łączna Wygrana:

 $9,000,000

Honorarium kancelarii (1/3):

-$3,000,000

Suma:

 $6,000,000

Koszty Prawne:

-$100,000

Suma:

 $5,900,000

Zadłużenie Klienta (WCB):

-$100,000

Łącznie do klienta:

 $5,800,000

W stanie Nowy Jork wszystkie kancelarie prawne prowadzące sprawy wypadkowe są zobowiązane do zastosowania powyższej formuły matematycznej w rozliczeniach z klientem.

W sprawach o błąd lekarski, prawo wymaga użycia innej formuły matematycznej. W tych sprawach, kancelaria jest uprawniona do uzyskania honorarium w wysokości 30% z pierwszych $250,000 odszkodowania, 20% z następnych $500,000, 15% z kolejnych $250,000 oraz 10% od kwoty powyżej $1,250,000.  


Odszukaj sprawę

Aby odnaleźć swoją sprawę o odszkodowanie wpisz jej numer na przykład: 12345/2012


Skontaktuj się z nami
© 2014 "The Platta Law Firm, PLLC" | All right reserved